• Četvrta riječka škola fizike

  Četvrta riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Prva riječka škola fizike

  Prva riječka škola fizike

Izvođač/voditelj: dr. sc. Nataša Erceg (Odjel za fiziku)

Većina učenika/studenata postaje svjesna čestične prirode tvari još u osnovnoj školi, a molekularno-kinetičku teoriju uči u okviru mnogih uvodnih kolegija fizike i kemije, te na višoj razini u okviru kolegija termodinamike. Unatoč tome, iz literature su poznate brojne miskoncepcije koje ukazuju na kvalitativno nerazumijevanje mikroskopskog modela tvari. Stoga je preporuka da postojeće pogrešne ideje budu polazišne točke za učinkovito učenje ovog dijela fizike, u smislu osvješćivanja postojećeg konceptualnog okvira te eventualno ispravljanje miskoncepcija. Budući da, prema našim saznanjima, ne postoje konceptualni testovi za procjenjivanje učeničkog/studentskog razumijevanja molekularno-kinetičke teorije, nastojali smo dati doprinos u tom smislu. Osmislili smo upitnik s konceptualnim pitanjima o molekularno-kinetičkoj teoriji realnog plina o kojima će se raspravljati na radionici.