• Četvrta riječka škola fizike

  Četvrta riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Prva riječka škola fizike

  Prva riječka škola fizike

Predavač: prof. dr. sc. Zdravko Lenac (Odjel za fiziku)

Prostor i vrijeme su temeljni pojmovi koje nismo u stanju objasniti pomoću jednostavnijih pojmova, pa ih u fiziku uvodimo kao nešto što postoji. Prostor shvaćamo kao trodimenzionalan, pa se u takvom prostoru svako gibanje može opisati pomoću translacije (gibanja duž danog smjera) i rotacije (vrtnje oko neke točke). Vrijeme teče samo u jednom smjeru, pa je u vremenu moguća samo translacija.

Osnovne fizikalne veličine koje računamo i mjerimo vezane su upravo uz zakone očuvanja obzirom na translaciju u prostoru (impuls tj. količina gibanja), rotaciju u prostoru (angularni moment tj. kutna količina gibanja) i translaciju u vremenu (energija). Kroz predavanje se pokazuje kako se mogu izvesti navedeni zakoni očuvanja, uz koje uvjete oni vrijede, kao i njihova univerzalnost (oni vrijede i u klasičnoj i u kvantnoj fizici).